DISCLAIMER

ALGEMEEN

URBAR B.V. (Kamer van Koophandel 73776939), hierna te noemen URBAR, verleent jou hierbij toegang tot de website urbar-cocktails.com en nodigt je uit het aangebodene te kopen. URBAR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

URBAR spant zich in om de inhoud van www.urbar-cocktails.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op urbar-cocktails.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met URBAR.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij URBAR.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van URBAR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.